ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЛИЦА НА ЛИСТУ ОЦЕЊИВАЧА, ПРОГРАМУ ОБУКЕ ЗА ОЦЕЊИВАЧЕ, ЕТИЧКОМ КОДЕКСУ ЛИЦА КОЈА УЧЕСТВУЈУ У ПОСТУПКУ ОДОБРАВАЊА УЏБЕНИКА И ПОСТУПКУ ИМЕНОВАЊА ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ РУКОПИСА УЏБЕНИКА

Кликни на линк FINAL-PRAVILNIK-O-LISTI-OCENJIVACA.pdf за приказ датотеке.

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЛИЦА НА ЛИСТУ ОЦЕЊИВАЧА, ПРОГРАМУ ОБУКЕ ЗА ОЦЕЊИВАЧЕ, ЕТИЧКОМ КОДЕКСУ ЛИЦА КОЈА УЧЕСТВУЈУ У ПОСТУПКУ ОДОБРАВАЊА УЏБЕНИКА И ПОСТУПКУ ИМЕНОВАЊА ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ РУКОПИСА УЏБЕНИКА

210.5Kb PDF документ