Менаџмент у образовању – како управљати новом школом 1?

Основни циљ уводног специјалистичког семинара је информисање, формирање основног корпуса знања из менаџмента неопходног за управљање модерном, динамичном и ефикасном школом. У развијеним земљама образовање пружа конкурентну предност и представља кључни чинилац развоја друштва заснованог на знању, те ове концепте који се код њих примењују треба применити и код нас.
Специфични циљеви су везани за подизање компетенција руководилаца образовних установа, унапређивање њихових менаџерских вештина и оспособљавање за примену одговарајућих алата у складу са посебним захтевима нашег образовног система.

Програмом семинара су предвиђене следеће теме:

 • специфичности менаџмента у образовању
 • држава и образовни систем
 • управљање образовним процесом
 • управљање школом – искуства других земаља
 • управљање ресурсима у образовању
 • систем финансирања образовања
 • финансијски аспекти образовања
 • маркетинг у образовању
 • руковођење и мотивација у образовним установама
 • пројектима до средстава
 • информационо комуникационе технологије у образовању и заштита података
 • oдговоран менаџер у образовању.
Семинаром су обухваћене и менаџмент вештине:

 • изградња тимова
 • презентовање

Семинар је намењен свима који се баве управљањем у образованњу: директорима, помоћницима директора, секретарима, стручним сарадницима, члановима школских одбора, шефовима рачуноводстава, начелницима школских управа и другим запосленим у образовању.