Мултимедија у настави и учењу у основној школи

Програм је акредитован под редним бројем 109 у Каталогу програма стручног усавршавања запослених у образовању за шк. 2008/09. год. од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије. Има статус изборног програма са 13 сати акредитованог стручног усавршавања.
Курс предвиђа оспособљавање наставника за употребу различитих мултимедијалних садржаја у наставном процесу и ваннаставним активностима. Полазници ће имати прилике да се упознају са већ постојећим мултимедијалним изворима и њиховом применом у настави, оспособиће се за решавање и самосталну израду тестова знања израђених у Moodlu, као и за примену и самостално креирање сценарија часова и других активности, представљених у облику PowerPoint презентације.
Курс предтавља комбинацију електронског учења (достављања лекција полазнику посредством интернета, расправа и вршњачко учење на форумима, индивидуално тестирање знања полазника тестовима доступним преко интернета, достављање радова полазника предавачима, такође путем интернета) и тестирања знања на коме полазник мора да буде физички присутан.
Циљна група: наставници основних школа у Републици Србији (кандидати који су одабрани на Конкурсу ЗУОВ-а)

Почетак: понедељак 15. јун 2009.
Трајање курса: 5 недеља
Време за изучавање једне лекције: 35 минута
Време потребно за решавање теста или задатка: 15-30 мин.