У оквиру пројекта израђена су два електронска курса за предмет Основе електротехнике 1 и Основе електротехнике 2.